Grupa Młodzieżowa BETANIA przy parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

PLAN DZIAŁANIA

Terminy spotkań tematycznych:
I Piątek miesiąca               Msza Święta
II Piątek miesiąca              Spotkanie formacyjne
III Piątek miesiąca             Spotkanie formacyjne
IV Piątek miesiąca              Spotkanie formacyjne
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW